Regulacja odczynu

regulacja odczynu

Regulacja odczynu gleby jest jednym z ważnych, a do tego skutecznym narzędziem zarządzania składnikami pokarmowymi w rolnictwie, począwszy od pola, a skończywszy na gospodarstwie. Odczyn dostarcza szeregu informacji o kierunkach procesów zachodzących w glebie, których skutki wpływają na rośliny uprawne, a uregulowany odczyn gleby ma decydujący wpływ na jej podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne.

Utrzymanie optymalnego zakresu odczynu gleb w gospodarstwie jest podstawowym warunkiem opłacalności produkcji roślinnej. Niespełnienie tego warunku oznacza znaczną utratę plonu nasion, ziarna, korzeni, bulw i pasz, a także pogorszenie jakości konsumpcyjnej, paszowej i przemysłowej płodów rolnych. Rośliny jak przedstawiono na wykresie plonują najlepiej pod warunkiem, że rosną w glebie o optymalnym lub tolerowanym przez nie zakresie odczynu.


 

W celu zamówienia skontaktuj się z nami telefonicznie - numery: 695 05 58 58, 607 414 814 lub wypełnij poniższy formularz.

 

Formularz zamówienia