Terminy i sposób wapnowania

wapno4

Sposób wnoszenia wapna do gleby zależy od wielkości dawki. Wapno stosowane w dużych ilościach powinno być równomiernie rozrzucane po polu i dokładnie wymieszane z całą warstwa gleby. Małe dawki wapna nie są w stanie zmienić odczynu gleby. Duże ilości wapna należy wysiewać jak najwcześniej przed uprawa roślin i starać się dokładnie wymieszać z glebą. Należy pamiętać, aby wapna nie wysiewać na bardzo wilgotna glebę, jak również w pogodę deszczowa bez względu na rodzaj wysiewanego nawozu wapniowego. Wapno rozsiane na mokrą ziemię musi musi pozostać dłuższy czas bez przykrycia, gdyż jakikolwiek zabieg uprawowy w tych warunkach grozi zniszczeniem struktury gleby. Najlepszy okres do wapnowania gleb to czas od sprzętu roślin do wykonania orki zimowej. Wapno rozsiane po ściernisku w czasie podorywki dostaje się do środka warstwy ornej, a zabiegi uprawowe prowadzone w walce z chwastami, przyczyniają się do w dość krótkim czasie do starannego wymieszania go z glebą. Po sprzęcie roślin okopowych można również rozrzucić wapno, a następnie przykryć je za pomocą orki zimowej. Przy wysiewie wapna z nawozami należy pamiętać o nie łączeniu nawożenia fosforem czy nawozami naturalnymi typu obornik, gnojowica, gnojówka z wapnowaniem. Czas pomiędzy zabiegami musi wynosić minimum 4 tygodnie.

 

W celu zamówienia skontaktuj się z nami telefonicznie - numery: 695 05 58 58, 607 414 814 lub wypełnij poniższy formularz.

 

Formularz zamówienia