Kilkanaście tysięcy do hektara. W czerwcu rusza nabór wniosków !

1 czerwca rusza wsparcie na zadrzewienie śródpolne w ramach PROW 2014-2020. Wnioski można składać do 31 lipca br. w Biurach Powiatowych ARiMR.

Rolnicy oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać wsparcie na założenie zadrzewień o powierzchni  co najmniej 0,1 ha i nie więcej niż 0,5 ha oraz szerokości nie większej niż 20 m. Pomoc na założenie zadrzewienia , w zależności od nachylenia terenu , wyniesie od 10 892 zł/ha do 13 664 zł/ha .Dodatkowo przyznawane będzie wsparcie na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniem od zwierzyny. Jednorazowe wsparcie przyznawane będzie do powierzchni objętej nasadzeniami, wykonanymi zgodnie z przepisami określającymi szczegółowe warunki przyznania pomocy.

W składzie gatunkowym nasadzeń będą mogły być wykorzystywane wyłącznie rodzime gatunki drzew lub krzewów (w tym gatunki biocenotyczne lub miododajne), wskazane w przepisach krajowych, z tym że gatunki liściaste stanowić powinny co najmniej 90% udziału.

Zadrzewienia śródpolne założone przez rolników w ramach PROW 2014-2020 w kolejnych latach po ich założeniu (już w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027) będą mogły być objęte pomocą na ich pielęgnację i utrzymanie w ramach ekoschematów (I filar WPR), co zapewni realizację długotrwałych celów środowiskowych i korzyści finansowych dla rolnika tj. rekompensatę za podjęte zobowiązania.

logo-j-z

Martus - rozwiązania zgodne z naturą © 2022