OBLICZANIE DAWKI NAWOZU

Określenie prawidłowej dawki wapna nawozowego jest z rolniczego punktu widzenia bardzo ważne. Dawki wapna zbyt małe mogą okazać nie nieefektywne, natomiast przy zastosowaniu zbyt dużych, ujawniają się negatywne skutki wapnowania, zwane prze wapnowaniem gleby. Zjawisko to jest szczególnie niekorzystne przy zastosowaniu wapna tlenkowego na glebach lekkich. Za dawkę optymalną uznajmy taką, która umożliwia doprowadzenie pH gleby do dolnej granicy jego optymalnego przedziału. Wielkość tej dawki zależy od pH wyjściowego oraz od kategorii agronomicznej gleby.

Przykładowe wyliczenia dawki nawozu wapniowego w masie na 1 ha.
Obliczenie dawki nawozu wapniowego w masie na 1 ha:

D-dawka zalecana w składniku czystym (t/ha)

D= 3 t CaO/ha

Z- zawartość składnika czystego w wybranym nawozie wapniowym (%)

Z= 50 % CaO

M- masa nawozu wapniowego do zastosowania na 1 ha

M =
D x 100
---------
Z
=
3 x 100
---------
50
= 6,0 t/ha

Obliczono, że na każdy hektar, na który zaleca się zastosować dawkę 3 t CaO w składniku czystym, należy wysiać 6,0 ton nawozu wapniowego o zawartości 50 % CaO.

obliczanie_dawki_nawozu

W celu zamówienia skontaktuj się z nami telefonicznie - numery: 695 055 858, 607 414 814, 690 055 858 lub wypełnij poniższy formularz.