Słoma na cele nawozowe !

Duże podwyżki cen m.in. nawozów azotowych skłaniają rolników do rezygnacji ze stosowania azotu na ściernisko na rzecz nawozów wapniowych. Nadwyżkę słomy każdy rolnik może wykorzystać na cele nawozowe, słoma bowiem zawiera duże ilości składników pokarmowych, jest również cennym źródłem substancji organicznej- próchnicy. W dłuższej perspektywie przyniesie rolnikowi więcej korzyści niż kilkaset złotych ze sprzedaży słomy, dostarczy bowiem glebie następujące ilości cennych składników:
40 -180 kg Azotu; 20-90 kg Fosforu; 80-250 kg Potasu; 20-90 kg Magnezu; 20-100kg; Wapnia i 10-30 kg Siarki oraz znaczne ilości mikroelementów.
Pozostawioną na polu po żniwach słomę należy potraktować wapnem, które przyczyni się do szybkiej mineralizacji słomy, ale również niwelacji toksycznego oddziaływania produktów jej rozkładu. Dodatkowo podniesienie odczynu niesie ze sobą szereg korzyści poprzez pobudzenie życia mikrobiologicznego oraz zwiększenie masy drobnoustrojów glebowych czy też poprawę struktury gleby.

logo-j-z

Martus - rozwiązania zgodne z naturą © 2022