TERMINY I SPOSÓB WAPNOWANIA

Sposób wnoszenia wapna do gleby zależy od wielkości dawki. Wapno nawozowe stosowane w dużych ilościach powinno być równomiernie rozrzucane po polu i dokładnie wymieszane z całą warstwą gleby. Małe dawki wapna nawozowego nie są w stanie zmienić odczynu gleby. Duże ilości wapna nawozowego należy wysiewać jak najwcześniej przed uprawą roślin i starać się dokładnie wymieszać z glebą. Należy pamiętać, aby wapna nie wysiewać na bardzo wilgotna glebę, jak również w pogodę deszczowa bez względu na rodzaj wysiewanego nawozu wapniowego. Wapno nawozowe rozsiane na mokrą ziemię musi pozostać dłuższy czas bez przykrycia, gdyż jakikolwiek zabieg uprawowy w tych warunkach grozi zniszczeniem struktury gleby. Najlepszy okres do wapnowania gleb to czas od sprzętu roślin do wykonania orki zimowej. Wapno nawozowe rozsiane po ściernisku w czasie podorywki dostaje się do środka warstwy ornej, a zabiegi uprawowe prowadzone w walce z chwastami, przyczyniają się do w dość krótkim czasie do starannego wymieszania go z glebą. Po sprzęcie roślin okopowych można również rozrzucić wapno, a następnie przykryć je za pomocą orki zimowej. 

terminy_wapnowania

Przy wysiewie wapna z nawozami należy pamiętać o nie łączeniu nawożenia fosforem czy nawozami naturalnymi typu obornik, gnojowica, gnojówka z wapnowaniem. Czas pomiędzy zabiegami musi wynosić minimum 4 tygodnie.

Wskaźnikiem potrzeb wapnowania jest pH gleby, jej kategoria agronomiczna oraz gatunek uprawianej rośliny. Większość roślin uprawnych najlepiej rozwija się w glebach o odczynie słabo kwaśnym do lekko zasadowego, przy czym poszczególne gatunki roślin są zróżnicowane pod względem wrażliwości na zakwaszenie gleb. (patrz tabela). Aby podjąć prawidłową decyzję w wyborze wapna nawozowego, najlepiej poprzedzić ją wykonaniem analizy gleby. Wykonują je okręgowe stacje chemiczno – rolnicze, które oznaczają odczyn pH i na tej podstawie określają potrzeby wapnowania (patrz tabela poniżej). Najodpowiedniejszym terminem wapnowania jest późne lato.

Optymalne zakresy pH dla roślin uprawnych:

W celu zamówienia skontaktuj się z nami telefonicznie - numery: 695 055 858, 607 414 814, 690 055 858 lub wypełnij poniższy formularz.