Wapnowanie gleb bez limitu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało pismem z dnia 20 maja 2022 , że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyjął propozycję resortu rolnictwa uwzględniając wnioski izb rolniczych w sprawie zniesienia limitu powierzchni gospodarstw , które mogą otrzymać dofinansowanie do wapnowania z „ Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie ‘’. Zaproponowana modyfikacja Programu  przewiduje możliwość dopuszczenia do udziału w programie posiadaczy użytków rolnych o powierzchni powyżej 75 ha, przy założeniu, że dla tej grupy beneficjentów możliwe będzie dofinansowanie zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych o pH ≤ 5,5 w ciągu jednego roku kalendarzowego. Po zmianie programu wapnowania gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha będą mogły wnioskować o dofinansowanie w wysokości 100 zł/tony czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO).

 

logo-j-z

Martus - rozwiązania zgodne z naturą © 2022